Nederlands

Kabelweg 22
1014 BB Amsterdam
Nederland

Teamleider Klantenservice Uitvaarten (32-40 uur per week)

Vacaturedetails

Werkgebied

Amsterdam

Contract

Opleidingsniveau

MBO/HBO

Salaris

Branches

Opties

Solliciteren
Printen
Doorsturen
Share |

Momenteel zijn wij op zoek naar:

Teamleider Klantenservice Uitvaarten (32-40 uur per week)

Van07-11-2018 LocatieAmsterdam Urenn.v.t. OpleidingMBO/HBO

Vanwege de personele wijziging bij Klantenservice Uitvaarten is de vacature voor Teamleider ontstaan.

Teamleider Klantenservice Uitvaarten (32-40 uur per week)

Kern van de functie
Als Teamleider geeft je leiding aan de medewerkers van de afdeling Klantenservice Uitvaarten.

Plaats in de organisatie
Je ontvangt hiërarchisch en functioneel leiding van de manager Uitvaartbegeleiding en geeft hiërarchisch en functioneel leiding aan de afdeling Klantenservice Uitvaarten. Je draait ongeveer 70% van de tijd operationeel mee in het rooster van de afdeling Klantenservice Uitvaarten.

Taken / verantwoordelijkheden in activiteiten

De teamleider geeft leiding aan de medewerkers van de afdeling Klantenservice Uitvaarten

 • Zorgt voor een kwantitatief en kwalitatief goede bezetting op de afdeling met efficiënte inzet van beschikbare uren door middel van een tijdig opgesteld rooster met correcte vakantiespreiding in samenhang met geldende urenregistratie en de controle hierop
 • Zorgt voor de goede samenwerking, bevordert motivatie en neemt initiatieven ter oplossing van onderlinge problemen
 • Bewaakt het functioneren van de medewerkers Klantenservice Uitvaarten en neemt initiatieven die tot verbetering leiden
 • Voert in overleg met de manager Uitvaartbegeleiding de functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • Voert in samenwerking met de P&O adviseur sollicitatiegesprekken
 • Bewaakt ziek- en herstelmeldingen en is in samenwerking met de afdeling P&O belast met taken die gericht zijn op het terugdringen van ziekteverzuim, waaronder verzuimbegeleiding
 • Zorgt voor een juist kennis- en vaardighedenpeil bij medewerkers en is verantwoordelijk voor het opleiden en trainen van nieuwe en zittende medewerkers
 • Organiseert en leidt het werkoverleg wat regelmatig plaatsvindt

De teamleider is verantwoordelijk voor de juiste organisatie en uitvoering van voorkomende werkzaamheden van de afdeling Klantenservice Uitvaarten

 • Controleert de input en de output van de afdeling
 • Voert het vastgestelde beleid uit en zorgt dat de medewerkers Klantenservice Uitvaarten van het beleid op de hoogte zijn
 • Zorgt dat de medewerkers Klantenservice Uitvaarten bekend zijn met de instructies en protocollen voor werk, voor communicatie in de organisatie en met de huisregels en zorgt dat deze worden nageleefd
 • Stelt de benodigde handleidingen op voor de medewerkers Klantenservice Uitvaarten
 • Zorgt voor een professionele en rustige werksfeer op de afdeling
 • Bespreekt klachten over de uitvoering van werkzaamheden met de betrokkenen

De teamleider zorgt voor optimalisering en verbetering van de dienstverlening

 • Stimuleert voorstellen van medewerkers Klantenservice Uitvaarten en neemt initiatief tot kwaliteitsverbetering en optimalisering van de dienstverlening
 • Zorgt voor een goed verlopende informatiestroom, onderling en met andere afdelingen
 • Analyseert de informatie over de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden en dient plannen ter verbetering van de kwaliteit en efficiency in bij de manager Uitvaartbegeleiding

De overige taken van de teamleider 

 • Bewaakt het afdelingsbudget
 • Zorgt voor een constante bereikbaarheid van de afdeling Klantenservice Uitvaarten, c.q. vervanging in geval van calamiteiten
 • Beheert en zorgt voor voldoende voorraad van hulpmiddelen ten behoeve van de dienstverlening
 • Let op het functioneren van de hulpmiddelen en neemt initiatieven die tot verbetering leiden
 • Signaleert kansen in de markt, zowel voor bestaande als nieuwe producten en diensten
 • Neemt deel aan diverse overlegvormen
 • Werkt mee in een vast rooster (diensten liggen tussen 8.00 en 18.00 uur). Werken in het weekend (zaterdag én zondag) is inherent aan de aard van de functie, conform de cao bestaat er geen recht op weekendtoeslag

Functie-eisen, vaardigheden en verantwoordelijkheden

Kennis
Kennis op MBO+/HBO niveau en praktische ervaring in het vakgebied is vereist. Er is leidinggevende ervaring opgedaan (in een soortgelijke organisatie is een pré). Aanvullende relevante ervaring, specifiek voor het vakgebied, met dienstverlening voor particulieren of management en bedrijfsvoering in het algemeen, is wenselijk. Nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied zijn en worden blijvend gevolgd.

Zelfstandigheid
Zelfstandigheid is vereist bij het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten van organisatorische en/of leidinggevende aard, waarbij keuzes gemaakt moeten worden in prioriteitsstelling. Zelfstandigheid is ook vereist bij het signaleren van fouten in de processen of protocollen en het initiëren van veranderingsprocessen.

Sociale vaardigheden
Voor het werken in teamverband zijn sociale vaardigheden vereist. Een klantvriendelijke en piëteitsvolle houding is vereist bij de contacten met familie en nabestaanden.
Een gevoel voor stijl en etiquette is onontbeerlijk.

Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed
Onjuiste vastlegging of verwisseling van gegevens kan ernstige consequenties hebben voor de ervaring van nabestaanden en kan leiden tot imagoschade van de organisatie.

Uitdrukkingsvaardigheid
Goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het motiverend en overtuigend aansturen van de medewerkers van de afdeling Klantenservice Uitvaarten. Correcte schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist bij het opstellen danwel aanpassen van protocollen, procedures en beleidsvoorstellen.

Alertheid
Een hoge mate van alertheid is van belang bij het gehele proces. Het werken met verscheidene dossiers tegelijk, waarbij voortdurend wijzigingen kunnen optreden, vraagt langdurige concentratie, stressbestendigheid en secuur handelen.

Overige gezichtspunten
Doorzettingsvermogen en flexibiliteit zijn vereist bij het oplossen van gevarieerde problemen, waarbij de oplossing interpretatie vereist. Integriteit is vereist voor het omgaan met vertrouwelijke informatie. Bij de contacten met de nabestaanden en derden is men representatief voor PC Hooft. Een goed ontwikkeld gevoel voor intermenselijk contact met alle lagen van de bevolking is vereist.

Inconveniënten
Fysieke belasting vindt plaats door veelvuldig en langdurig computerschermwerk. Psychische belasting kan optreden door piekbelasting in werkdruk en/of houding van nabestaanden. Bezwarende werkzaamheden kunnen bestaan uit het blootstaan aan diverse printers (toxische stoffen).

Wat bieden wij?

Als Teamleider Klantenservice Uitvaarten kun je rekenen op een afwisselende functie in een professionele en veranderende organisatie waarbij er veel ruimte is hieraan bij te dragen. Wij bieden een marktconform salaris en arbeidsvoorwaarden conform de cao Uitvaartbranche. Je brutosalaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring (schaal 6 cao Uitvaartbranche). Daarnaast biedt PC Uitvaart een goede pensioenregeling. Wij bieden een fulltime baan (40 uur per week), startend met een contract voor bepaalde tijd.

Interesse?

Solliciteer direct! Klik op onderstaande button en vul je gegevens in.


De reactietermijn voor deze vacature sluit op maandag 26 november 2018.

Wie zijn wij?

PC Uitvaart is een 86-jarig Amsterdams bedrijf met een rijke traditie en ervaring in de gehele keten van de uitvaartbranche. Tot de activiteiten behoren de uitvaartbegeleiding, de exploitatie van de uitvaartlocaties (uitvaartcentra, crematoria en begraafplaatsen) en de financiële dienstverlening (verzekeren/sparen). In de regio groot-Amsterdam (van Alkmaar tot Alphen en van Almere tot de Noordzee) verzorgt PC Uitvaart uitvaarten, waarbij de uitvaart geheel volgens de wensen van de nabestaanden wordt vorm gegeven. Daarnaast wordt in een groter gebied via uitvaartcompact.nl ook uitvaartdienstverlening aangeboden. Excellente dienstverlening staat voorop. Het motto is “Alles voor een goed afscheid”.

Bij PC Uitvaart werken ongeveer 190 mensen.

     
Vacature delen